historiek

HET LEESGEZELSCHAP IN EEN KORT BESTEK

Het Koninklijk Leesgezelschap van Hasselt, zoals de vereniging voluit heet, is een vriendengroep van ongeveer honderd mannen, die allen een hogere, meestal universitaire opleiding genoten hebben. Onder de leden zijn er vele medici, advocaten en magistraten, maar ook bedrijfsleiders, ingenieurs, architecten, beeldende kunstenaars, musici, een eregouverneur, drie priesters, twee oud-burgemeesters (waarvan een oud-minister), een rector in functie en enkele professoren, een wijnhandelaar, een antiquaar. Tussen september en juni worden er tweewekelijks activiteiten georganiseerd: voordrachten, discussie-avonden, uitstappen, een weekend.

De vereniging werd gesticht in 1893 tijdens de nadagen van de eerste schoolstrijd. In het Hasselt van toen voelde drukker-uitgever Eugeen LeŽn de nood aan om een vereniging van katholieke intellectuelen op te richten die via ontmoeting en uitwisseling van ideeŽn, kon wegen op het maatschappelijke leven in Hasselt en Limburg. Tijdens de eerste decennia werden er regelmatig telegrammen en delegaties naar Brussel gestuurd om invloed uit te oefenen op beslissingsprocessen in de hoofdstad, niet in het minst in het kader van de Vlaamse ontvoogding. De aanwezigheid van parlementairen in de schoot van de vereniging droeg ook bij tot een intense dialoog met 'Brussel'. Naarmate de Vlaamse strijdpunten meer en meer gerealiseerd werden, evolueerde het Leesgezelschap naar een vereniging die haar leden wil onderhouden over actuele politieke, culturele, sociaalmaatschappelijke ... onderwerpen.Vanaf 1903 bestaat in het Leesgezelschap de Stichting Limburgse Bijdragen. Het gelijknamige tijdschrift werd het forum bij uitstek waar leden hun historische of literaire pennenvruchten konden publiceren voor een publiek dat breder was dan de eigen vereniging. De laatste decennia is de periodiek veranderd in een stichting die artistieke en historische publicaties van leden, doorgaans op papier, maar ook op CD of als kunstwerk, produceert of ondersteunt. Op die wijze draagt het Leesgezelschap actief bij tot het culturele leven in Limburg.

De dynamiek van de meer dan honderdjarige vereniging steunt van bij aanvang op een bijzondere bestuurswijze: elk jaar wordt er een driekoppig bestuur gekozen (voorzitter en twee commissarissen) en zij vervoegen met frisse ideeŽn een eveneens driekoppig vast bestuur (secretaris, adjunct-secretaris en penningmeester) dat het geheugen van de vereniging vormt. De voornaamste activiteit van het Leesgezelschap vandaag zijn de voordrachten die telkens op dinsdagavond plaatsvinden. Sprekers die de laatste jaren uitgenodigd werden zijn ondermeer Gerard Bodifťe, Kardinaal Godfried Danneels, Bea Cantillon, Yves Desmet, Marc Eyskens, Kristine Hemmerechts, Koen Van Mechelen, Herman Portocarero en vele andere bekende en minder bekende, maar steeds boeiende Vlamingen. Na elke voordacht ontspint zich telkens een geanimeerde vragenronde die de spreker vaak tot boeiende antwoorden brengt.

Jo Rombouts

P.S. Het Leesgezelschap telt 100 leden en hanteert de "numereus clausus". Men kan lid worden wanneer men voorgedragen wordt door 3 peters.


terug naar bezoekerspagina