Het bestuur wordt gevormd door 5 leden:

3 verkozenen: Marc Spaas, Bart Gruyters en Jan Papy

aangevuld met één vertegenwoordiger van het vast en één van het lopende jaarbestuurterug naar "de Limburgse Bijdragen"