Het bestuur 21-22 wordt gevormd door 5 leden:

3 verkozenen: Marc Spaas, Jan Papy en Dimitri Droshout

aangevuld met één vertegenwoordiger van het vast en één van het lopende jaarbestuurterug naar "de Limburgse Bijdragen"