">


De Stichting der Limburgse Bijdragen is een afdeling binnen het Leesgezelschap,
die tot doel heeft door financiële en andere steun de publicatie aan te moedigen van boeken, tijdschriften of artikelen van het Leesgezelschap zelf,
van de hand van leden van het Leesgezelschap of andere auteurs,
en dit in de meest diverse domeinen zoals literatuur, kunsten, wetenschap, godsdienst, enz..

De Stichting kan initiatieven nemen of ondersteunen die zij dienstig acht voor het bereiken van voormeld doel.

De Stichting wordt bestuurd door een comité bestaande uit 3 gekozen leden, met name een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, aangevuld met 2 bestuursleden: één vertegenwoordiger van het vast bestuur en één vertegenwoordiger van het lopende jaarbestuur.terug naar de "Limburgse Bijdragen"