historiekHET LEESGEZELSCHAP IN EEN KORT BESTEK

Het Koninklijk Leesgezelschap van Hasselt werd gesticht in 1893 tijdens de nadagen van de eerste schoolstrijd. In het Hasselt van toen voelde drukker-uitgever Eugeen LeŽn de nood aan om een vereniging van katholieke intellectuelen op te richten die via ontmoeting en uitwisseling van ideeŽn, kon wegen op het maatschappelijke leven in Hasselt en Limburg. Tijdens de eerste decennia werden er regelmatig telegrammen en delegaties naar Brussel gestuurd om invloed uit te oefenen op beslissingsprocessen in de hoofdstad, niet in het minst in het kader van de Vlaamse ontvoogding. De aanwezigheid van parlementairen in de schoot van de vereniging droeg ook bij tot een intense dialoog met 'Brussel'. Naarmate de Vlaamse strijdpunten meer en meer gerealiseerd werden, evolueerde het Leesgezelschap naar een vereniging die haar leden wil onderhouden over actuele politieke, culturele, wetenschappelijke en maatschappelijke onderwerpen.

De leden hebben allen een hogere, meestal universitaire opleiding genoten en/of bekleden een belangrijke maatschappelijke functie. Onder de leden zijn er medici, advocaten en magistraten, professoren, rectoren, leraren, bedrijfsleiders, ingenieurs, architecten, apothekers, kunstenaars, musici, priesters, politici, ambtenaren, enz.

Het Leesgezelschap hanteert de "numerus clausus" van honderd, en men kan er lid van worden na voordracht door drie peters.

Tussen september en juni wordt er twee keer per maand een lezing georganiseerd, telkens gevolgd door een geanimeerde discussie. Daarnaast vinden er ook culturele uitstappen plaats.

In 1903 werd er binnen het Leesgezelschap de "Stichting der Limburgse Bijdragen" opgericht. Ze gaven boeken uit, ook "bundels" genoemd. Deze bevatten pennenvruchten van eigen leden, occasioneel ook van externe schrijvers, met diverse onderwerpen, zoals geschiedenis, cultuur, literatuur, poŽzie.
De laatste decennia heeft de stichting haar horizon verruimd. Er worden nu ook boeken van eigen leden uitgegeven en daarnaast steunt het de realisatie van kunstwerken in de publieke ruimte, van eigen leden maar ook daarbuiten. Op deze wijze draagt het Leesgezelschap actief bij tot het culturele leven in Limburg.

Belangrijke kenmerken van de vereniging zijn en blijven de christelijke waarden en haar Vlaamse karakter.

De dynamiek van de meer dan honderdjarige vereniging steunt van bij aanvang op een bijzondere bestuurswijze: elk jaar wordt er een driekoppig bestuur gekozen (voorzitter en twee commissarissen) en zij vervoegen met frisse ideeŽn een eveneens driekoppig vast bestuur (secretaris, adjunct-secretaris en penningmeester) dat zorgt voor continuÔteit met respect voor traditie.

De vereniging gaat er prat op zeer gerenommeerde sprekers te mogen verwelkomen, waaronder schrijvers, professoren, rectoren, bisschoppen, beeldende kunstenaars, maar ook vele andere bekende en minder bekende, maar steeds boeiende sprekers. Na elke voordacht ontspint zich telkens een geanimeerde vragenronde die de spreker vaak tot boeiende antwoorden brengt.

De vereniging heeft ook een levendig "boekenforum". Op dit forum kunnen de leden een boek kritisch bespreken. Het telt momenteel ongeveer duizend besprekingen.


terug naar bezoekerspagina